תקנון ותנאי שימוש

תקנון WINX5

ברוכים הבאים לאתר WINX5. אתר זה מוגש ללקוחותינו, במסגרת מאמצינו לקדם ולייעל את השירות. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים. 

אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה המפורט להלן. 

בכל שאלה ניתן לפנות למוקד התמיכה שלנו בטלפון 058-7780056. מוקד התמיכה נועד לסייע לכם ולתת מענה לבעיות הקשורות בשימוש באתר ולפניות הנוגעות להזמנות באתר. 

 1. אתר WINX5 הינו אתר אינטרנט במסגרתו מתבצעות מכירות קמעונאיות (להלן: “WINX5​” או “האתר”). האתר מנוהל ע”י WINX5 אתר מכירות שיתופי, (להלן: “WINX5”) במסגרת מאמציה לקדם ולייעל את השירות המוענק ללקוחותיה.

 2. כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: “הלקוח”), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה ב-WINX5יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד WINX5 ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מחברות הבת שלה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של WINX5 על פי תקנון זה.

 3. השירות שניתן במסגרת WINX5מוענק בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי WINX5 לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: “אזור השירות”).

 4. אספקת מוצרים שנרכשו ב-WINX5 אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.
 5. Winx5 מפעילה את שירות Winx Express – שירות שילוח יעודי למוצרים הנשלחים מאתר Winx5 ומייצר תהליך שיווק, מכירה ושילוח מקצה לקצה
 1. WINX5 שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ”י שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי WINX5 בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן ב-WINX5 לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן. 
 1. תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין. 


המוצרים

 

 1. WINX5 אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים ב-WINX5. WINX5 רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ”ל.

 2. אופן הצגת המוצרים ב-WINX5 יקבע על ידי WINX5 מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את כמו כן התמונות המפורסמות WINX5  הן תמונות של המוצרים ומיציגות שירותים האמיתיים שנבדקו ונמצאו אמינים להספקה.

 3. הלקוח יהא רשאי להוסיף ל”סל הקניות” / “עגלת הקניות” גם מוצרים שבסמוך לשמם ברשימת המוצרים יצוין כי הינם בסטטוס של “חסר במלאי” או כל מונח דומה אחר. משמעות המושג “חסר במלאי” או כל מונח דומה אחר תהא כי המוצר איננו מצוי בעת ההזמנה במלאי החנות המספקת. במקרה זה הלקוח לא יחויב בגין המוצר הנ”ל, אנו נמליץ על תחליפים במידה וניתן ו/או הלקוח מבקש זאת. והיה ולא נוצר קשר עם הלקוח, WINX5 תהא רשאית לספק תחליפים למוצרים חסרים עפ”י שיקול דעתה גם אם מחירו של המוצר החלופי יהא שונה ממחיר המוצר המוזמן. במקרה זה תעמוד ללקוח האפשרות להחזיר את המוצר החלופי במידה ואינו לשביעות רצונו, והלקוח יזוכה במלוא מחיר המוצרים המוחזרים.

 4. במסגרת הרכישה ב-WINX5, יהיה הלקוח רשאי להזמין ממוצר כלשהו אך ורק כמות סבירה. סבירות הכמות כאמור תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של

המחירים 

 

 1. מחירי המוצרים שיפורסמו ב-WINX5 הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר WINX5ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. WINX5 תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע הזמנה על ידי הלקוח.

 2. מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע”מ).

 ביצוע הרכישה באתר

 

 1. הוספת מוצרים בודדים ו/או טעינת רשימת מוצרים תיצור את סל הקניות שהלקוח מבקש לרכוש וזאת מתוך מגוון המוצרים המוצגים באתר או ברשימות האישיות של הלקוח.

 2. סיום הרכישה, בתום מילוי הסל, יבוצע בלחיצה על כפתור “לתשלום” או “לתשלום בקופה”. על הלקוח יהיה להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך סגירת ההזמנה. בסיום התהליך יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה ייחודי שיהווה אסמכתא לשליחת הזמנה.

 3. במקרה בו הלקוח לא ייתן את הסכמתו להשארת המוצרים ליד הדלת (במידה ואינו נוכח לקבל את המשלוח), אזי המוצרים יוחזרו לחנות. במקרה כזה, הבאת המוצרים בשנית תחייב את הלקוח בתשלום נוסף של דמי שירות לפי עלות דמי המשלוח. יודגש כי לקוח המבקש כי המוצרים יושארו ליד הדלת עושה זאת על אחריותו המלאה ולא יוכל לבוא בטענות ו/או בתביעות ו/או בדרישות כלשהן ל-WINX5, לרבות אך לא רק, במקרה של גניבת המוצרים, ויחויב במלוא סכום הקניה והמשלוח. ככל שהזמנת הלקוח הינה הזמנה ראשונה, לא תתאפשר השארת המוצרים המוזמנים בסמוך לדלת כאמור, ונוכחות הלקוח וכן הצגת תעודה מזהה במועד אספקת המוצרים, תהא תנאי הכרחי לאספקתם. 

 התשלום

 

 1. התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף “פרטי לקוח”. ככל שיבחר הלקוח להשתמש בכרטיס אשראי אחר, יזין את כל הפרטים כנדרש באתר, ופרטי כרטיס זה ישמרו יחד עם פרטי כרטיס האשראי הקיימים באתר.

על אף האמור לעיל WINX5 שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים ללקוחות שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי. 

משלוחים

 

 1. אספקה עד 7 ימי עסקים מרגע התשלום

 

 שעות פעילות WINX5

 

 1. הקלדה של הזמנה באתר WINX5אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. מועדי וזמני האספקה של ההזמנה דרך Winx Express, הם עד 10 ימי עסקים. באתר האינטרנט מוצגים עלויות ההספקה לפי אזור ובכפוף לאזורי השירות של WINX5 בביצוע הזמנה טלפונית, ניתן לקבל את מועדי האספקה לבית הלקוח, מנציגי השירות במוקד השירות.

 2. שעות הפעילות של מוקד שרות לקוחות הינן כדלקמן: ימים א’ – ה’ : 18:00 – 08:30 (משמנה וחצי בבוקר ועד שש בערב ללא ערבי חג ומועדי ישראל במקרים דחופים יהיה ניתן ליצור קשר גם מחוץ לשעות הפעילות ע”י שליחה של הודעת SMS או whatsapp למספר שירות לקוחות).

 החזרת מוצרים

 

 1. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן את החשבונית שתימסר בדואר האלקטרוני.

 2. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ”ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. 

 ביטול / שינוי הזמנה

 

 1. בנוסף לאמור לעיל בסעיפים הקודמים הלקוח יהיה רשאי לבטל רכישה של מוצרים שעוד לא סופקו או לפנות על חוסר שביעות רצון גם אחרי שסופקו  חוץ מאם המוצרים הם מסוג: (א) טובין פסידים (מתקלקלים או מתכלים); (ב) טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; (ג) טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית; (ד) תרופות, תוספי תזונה; ו- (ה) הלבשה תחתונה. באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות הטלפוני וזאת עד 14 ימי עסקים ממועד הקניה באתר. תוספות אחריות ניתנות לכל מוצר בנפרד.

 2. יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות WINX5 כפי שתהא מעת לעת. 

 רכישה טלפונית

 

 1. ביצוע הזמנה ורכישה על ידי הלקוח ב-WINX5 יכולה להתבצע הן באמצעות תקשורת האינטרנט, והן באמצעות תקשורת טלפונית בין הלקוח לWINX5-. למען הסר ספק יובהר כי האמור בתקנון זה בדבר רכישה באמצעות האינטרנט, יחול בשינויים המחויבים גם על הזמנה טלפונית באמצעות מוקד שרות הלקוחות ו/או באמצעות הזמנה  דרך שליחת מייל למוקד WINX5. 

אחריות

 

 1. WINX5 אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: “נזק מכל סוג שהוא”) שייגרם ללקוח WINX5 ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת ב-WINX5 ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג’ כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג’ כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח ב-WINX5 וכד’.הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לWINX5ו/או לצד ג’ כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.

 2. הלקוח פוטר את WINX5 מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

 3. WINX5לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד’.

 4. WINX5לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקסימיליה) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם.

 5. WINX5 לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו, בכל הקשור למוצרים ו/או שירותים שיירכשו ב-WINX5 ואשר צד ג’ שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לWINX5 או ישירות ללקוחות, לרבות פגמים במוצרים, בשירותים (לרבות בהובלתם ו/או בהתקנתם), אי התאמה בין המוצר לתיאורו באתר וכדומה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.

 6. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא WINX5 בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח. 

החוק החל והתניית שיפוט

 

 1. על ההתקשרות בין הלקוח לבין WINX5 במסגרת WINX5ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.

 2. WINX5 והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בראשון לציון בלבד. 

אבטחת האתר 

 1. אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק:
  • חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים
  • בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות נסיונות לבדיקת חדירותו.
  • שיבוש ו/או נסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.

WINX5 תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.

 הזכויות של WINX5  באתר

 

 1. הקניין הרוחני בWINX5- בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר (“תכולת האתר”), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של WINX5, או של צדדים שלישיים שWINX5 קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.

 2. WINX5שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.

 3. השמות WINX5, WINX5ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של WINX5 הם בבעלות מלאה ובלעדית של WINX5, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.

 4. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד. מובהר כי הפרה של זכויות קניין רוחני של צד ג’ תהיה באחריות הספק הרלוונטי בלבד.

 5. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מ-WINX5.